АКТУАЛНИ ПРОЕКТИ

Поредният, десети проект на сдружение „Подкрепа за дебют“ е “Традициите срещат бъдещето. Любителско изкуство поддържа Живи художествени занаяти“ подкрепен по програма „Любителско изкуство“ на Национален фонд „Култура“

Проектът отговаря на Мисията и основната цел на сдружение „Подкрепа за дебют“ - Приобщаване на все повече хора и особено на младите и децата към инициативи за опознаване, усвояване и съхранение на художествените занаяти – бисер в многовековната съкровищница на българското нематериално културно наследство. Тази цел отстояваме и реализираме повече от 10 години през 9 успешни, надграждащи се проекта. 

Със създадения добре сработен през годините административен и творчески екип, с отдадени на каузата майстори, организираме, чрез този проект, поредните творчески работилници и майсторски класове с деца и студенти по керамика, плетиво, текстил, кожи, книговезане, основна част от нашата регулярна дейност, но на ново място - в с. Чепинци, в ново, подходящо за дейностите оборудвано ателие..

Ще продължим регулярните обучителни и творчески дейности:

- майсторски работилници със студенти и гимназисти от София и от страната, за придобиване на практически познания и умения за художествени занаяти и 

2-дневен студентски пленер „Грижа ни е за планетата“ през октомври. Участниците в пленера ще се подбират чрез конкурс за творческа идея и мотивационно писмо, организиран в партньорство с преподаватели от ВУЗ-ове. Пленерът ще съдейства за изграждане на нови контакти между младите хора от различните университети, ще провокира творческото им въображение, ще ги свърже в екипна работа, чрез създаване на художествени изделия от отпадъчни продукти, ще ги приобщи към „зелената“ идея за намаляване на „отпечатъка“ за околната среда. Ще приключи с изложба на сътвореното от студентите.

- творчески работилници/школи, текущи и Летен творчески лагер , с включено и книговезане, с нови деца в новото ателие в с. Чепинци и с досегашни кръжочници от с. Локорско ( между селищата има редовен градски транспорт); 

- Открити присъствени работилници в училищата в с. Чепинци и в с. Негован през септември ;

- Хоби работилници за заети дами, текущи съботно-неделни работилници за начинаещи. 

Ще популяризираме дейността на проекта с публичните изяви:

– Ден на Отворените врати през юли– за родители, баби, дядовци, за да представим възможностите на работилниците за развитие талантите на децата им, чрез работа с опитни отдадени на каузата майстори;

- Заключителна Седянка - с включване на публиките, майсторски изпит, децата демонстрират наученото, местни баби показват традиционно художествено плетиво и бродерия, експонира се изложба от сътвореното от децата по време на обучението и изложба с изделия от студентския пленер, излъчва се в интернет.….